Kdo je kdo

Amádeus Real

Společnost Amádeus Real je vlastníkem objektů Ostravica-Textilia. Je českou společností, která je významným investorem v řadě regionů České republiky. Má s výstavbou obchodních a administrativních center významné zkušenosti – provozuje centra v Brně, Hradci Králové, Praze, Liberci, Ústí nad Labem a v dalších městech.

Od roku 2005 zaplatila společnost na daních stovky miliónů korun a na její projekty je navázána zaměstnanost po celé České republice v rozsahu kolem 15 tisíc lidí. Dalších téměř 500 obyvatel Ostravy mělo najít zaměstnání v Obchodní centru Ostravica. OC Ostravica mělo být zároveň stavěno ostravskými stavebními firmami (další příležitosti pro podporu zaměstnanosti v Ostravě).

Společnost Amádeus Real po celou dobu své existence zásadně dbá na dodržování všech zákonů České republiky. Při přípravě projektů postupuje vždy v souladu s územním plánem a dalšími regulativy a specifiky daného území.

Všechny projekty společnosti Amádeus Real jsou maximálně šetrné k životnímu prostředí a k obyvatelům žijícím v blízkém i vzdáleném okolí. Součástí center jsou vždy prostory určené pro děti, sport, zábavu a volný čas.

V Ostravě plánovala společnost Amádeus Real výstavbou projektu OC Ostravica investici v objemu řádově 1,5 miliardy korun. Po několik let zde společnost Amádeus Real rozplétala složité historické obchodní a právní komplikace kolem objektu Ostravica Textilia. V roce 2009 společnost dosáhla celkového právního i finančního ozdravení objektu s budoucím záměrem jeho rozvoje v podobě projektu OC Ostravica.

 

Statutární město Ostrava

Statutární město Ostrava bylo smluvním partnerem společnosti Amádeus Real a.s. S ní uzavřelo Statutární město Ostrava Kupní smlouvu a smlouvu o právu předkupním na pozemky v místě bývalého Německého domu. Ostrava touto smlouvou zároveň požadovala, aby na pozemcích a v okolních nemovitostech (Ostravica-Textilia a býv. Bankovní dům architekta Deiningera) vybudovala nové obchodní a administrativní centrum OC Ostravica. Společnost Amádeus Real se k výstavbě, a tedy i k rekonstrukci objektu Ostravica-Textilia, zavázala ve sjednaných termínech, které až do porušení smlouvy ze strany Statutárního města Ostrava plnila.

Za Statutární město Ostrava se v kauze Ostravica-Textilia nejvíce angažuje primátor Petr Kajnar.

 

Potřebuje Ostrava nová pracovní místa?

Posuďte sami: podle oficiálního komentáře k vývoji nezaměstnanosti Úřadu práce ČR, krajské pobočky v Ostravě, evidovalo k 30.11.2013 kontaktní pracoviště Ostrava celkem 25 656 uchazečů o zaměstnání, což je meziměsíčně o 191 osob více a o 3 674 uchazečů více než před rokem. Podíl nezaměstnaných osob na konci listopadu dosáhl 11,3 %, což je nejvyšší hodnota od září 2005. Kompletní komentář naleznete zde.

 

Co nabízí Ostrava investorům?

Ostrava je rozlohou i počtem obyvatel třetím největším městem ČR. Má strategickou polohu - nachází se 10 kilometrů jižně od státní hranice s Polskem a 50 kilometrů západně od hranice se Slovenskem. Od hlavního města Prahy je vzdálena 360 km, 170 km od Brna, 90 km od polských Katovic, 310 km od Vídně. Rozloha Ostravy je 214 km2,, počet městských obvodů je 23 a hustota osídlení 1500 obyvatel/km2.

 

Městská část Moravská Ostrava a Přívoz

Tato městská část v příběhu figuruje z toho důvodu, že ačkoli investorovi pozemky podávalo Statutární město reprezentované primátorem, byly pozemky v obvodu právě této městské části. Statut města tak přisuzuje městské části povinnost správy pozemků – tedy i vydávání souhlasů do územního a stavebního řízení.

Za klíčovou je nutné označit tu skutečnost, že městská část Moravská Ostrava a Přívoz vydala s projektem OC Ostravica souhlas již v roce 2010. V projektu pak v mezidobí nenastala žádná skutečnost, která by dávala městské části možnost souhlas zrušit. S výhradou jediné změny, a tou byly obecní volby v říjnu roku 2010. Tímto okamžikem se postoj městské části změnil, ačkoli tím došlo k porušení smlouvy, na kterou investor spoléhal a kterou byla Ostrava vázána.

Podivná a podezřelá opakovaná změna postojů městského obvodu, kdy nejdříve byl zrušen souhlas a vydán nesouhlas se stavbou OC Ostravica, aby následně po dalších 3 měsících byl opět vydán souhlas (navíc s nepřijatelnými a nesplnitelnými podmínkami), nutí investora dodnes k zamyšlení nad důvody těchto „kotrmelců“. Zatím dochází k jedinému závěru – tento tlak a názorové zemětřesení mělo investora doslova „vyhnat“ z Ostravy.

Současný stav

Co zde mohlo být

Kontakty

AMÁDEUS REAL a.s.
Dlouhá 13
116 78 Praha 1
e-mail: info@amadeus-real.cz
www.amadeus-real.cz