Úvod

Záměrem těchto internetových stránek, jejichž provozovatelem je vlastník budov, společnost Amádeus Real, a.s., je popsat objektivně okolnosti, které vedly k aktuálnímu stavu budov. Společnost Amádeus Real se stala vlastníkem budov Ostravica-Textilia v roce 2007. Proto tyto internetové stránky popisují vývoj situace objektu výhradně v posledních šesti letech.

Internetové stránky jsou určeny nejen široké veřejnosti v Ostravě a v celé České republice, ale především stávajícím nebo budoucím investorům, kteří se investice v Ostravě a městské části Moravská Ostrava a Přívoz zajímají. Věříme, že zkušenost společnosti Amádeus Real bude zajímavým aspektem pro utváření obrazu o Ostravě a zejména městské části Moravská Ostrava a Přívoz, o jejich představitelích i způsobech jednání těchto radnic se seriózními investory, kteří zde, stejně jako to měla v plánu společnost Amádeus Real, chtějí investovat miliardy korun a vytvářet tak nové obchodní příležitosti a pracovní místa.

Zajímá vás, „kdo je kdo“ v případu Ostravice-Textilie? Kdo nese zásadní odpovědnost za současný stav památkově chráněných objektů? Jak to chodí na radnicích Statutárního města Ostrava a městské části Moravská Ostrava a Přívoz? Co mohou od Ostravy očekávat seriózní investoři? Potom navštivte další sekce těchto internetových stránek...

Současný stav

Co zde mohlo být

 

Kontakty

AMÁDEUS REAL a.s.
Dlouhá 13
116 78 Praha 1
e-mail: info@amadeus-real.cz
www.amadeus-real.cz